Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση απώλειας ναύλου και μίσθωσης.

  • Η Ασφάλεια αυτή είναι σχεδιασμένη να προστατεύει τον πλοιοκτήτη από πιθανή απώλεια κέρδους ενός πλοίου (είτε του ναύλου είτε της μίσθωσης για τη ναύλωση) που προκύπτει από κάποιο ατύχημα.
  • Η κάλυψη συνήθως παρουσιάζεται ως απάντηση στο ενδεχόμενο μεγάλου κινδύνου όπως αυτός καλύπτεται από την ασφάλεια στο πλαίσιο του ασφαλιστικού συμβολαίου της Κήτους και Μηχανής του πλοίου.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.