Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση αστικής νομικής ευθύνης.

  • Ασφάλιση αστικής νομικής ευθύνης τρίτου προσώπου για όλους τους τύπους πλοίων.
  • Διευθετείται σε συνεργασία με αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, ανεξάρτητους ασφαλιστές ή εμπορικούς διαχειριστές.
  • Σχεδιασμένη να εφαρμόζει επακριβώς με την Ασφάλιση Κήτους και Μηχανής ενός πλοίου.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.