Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση ατυχημάτων πληρώματος.

  • Η κάλυψη Ατυχημάτων Πληρώματος είναι ειδικά σχεδιασμένη για τους αξιωματικούς και το πλήρωμα που επανδρώνει το πλοίο. Συχνά διευθετείται σε περιπτώσεις όπου το πλοίο δεν επάγεται σε αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, ανεξάρτητους ασφαλιστές, εμπορικούς διαχειριστές ή προκύπτει κατόπιν σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για το όφελος του πληρώματος και των υπαγόμενων σε αυτό.
  • Επίσης μπορείτε να καλύψετε την απαλλαγή των P&I ασφαλιστών που αφορά ατυχήματα και ασθένειες των ναυτικών.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.