Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση σε μαρίνες.

  • Συνήθως μια ολοκληρωμένη κάλυψη η οποία περιλαμβάνει μια σειρά κινδύνων που αφορούν ένα εύρος ευθυνών σε φυσικές απώλειες και ζημίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι χειριστές ή οι ιδιοκτήτες της μαρίνας.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.