Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής.

  • Κάλυψη για Κήτος και Μηχανή καθώς και για την ευθύνη σε τρίτους που σχετίζονται με σκάφη αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων και των ναυλωμένων σκαφών.
  • Η ασφάλιση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νόμισμα (ΕΥΡΩ € Δολάρια ΗΠΑ $) επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος αρκεί στο ίδιο νόμισμα να καταβληθεί η αποζημίωση.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.