Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση ενδιαφέροντος ενυπόθηκων δανειστών.

  • Κάλυψη προς προστασία του οικονομικού ενδιαφέροντος κάποιου Ενυπόθηκου Δανειστή σε περίπτωση απώλειας που δεν επανορθώνεται από την Ασφάλεια Κήτους και Μηχανής του πλοίου.
  • Για παράδειγμα, το αίτημα για συνολική απώλεια που απορρίπτεται από τους ασφαλιστές Η&Μ καθώς έλαβε χώρα εκτός της περιοχής γεωγραφικών ορίων κάλυψης που ορίζει το ασφαλιστικό συμβόλαιο (έγγραφη εγγύηση).

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.