Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης.

  • Απευθύνεται στους επιθεωρητές, συμβούλους, Ναυπηγούς, διαχειριστές πλοίων και άλλους επαγγελματίες ναυτιλίας.
  • Η ασφάλιση καλύπτει κατηγορίες που προκύπτουν από νομική ευθύνη και λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του ασφαλισμένου.
  • Οι επεκτάσεις της κάλυψης περιλαμβάνουν νομική ευθύνη για τρίτα πρόσωπα και νομική ευθύνη για πρόστιμα και φόρους.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.