Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση για θαλάσσια απαγωγή και λύτρα.

  • Εξασφαλίζει ότι όταν ένα πλοίο καταληφθεί και απαιτηθούν λύτρα, ο πλοιοκτήτης μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα και με την υποστήριξη επαγγελματιών ικανών να χειριστούν κρίσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πληρώματος και η αποτελεσματική αποδέσμευση του πλοίου.
  • Καλύπτει τα λύτρα, τις απώλειες κατά τη μεταφορά των λύτρων, τις αμοιβές και τα έξοδα των ειδικών ασφαλείας καθώς και ορισμένα επιπρόσθετα έξοδα και τη νομική ευθύνη.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.