Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη ναυλωτών για γενική αβαρία.

  • Είναι σχεδιασμένη να παρέχει στους ναυλωτές μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη διάρκεια ανέλκυσης ναυαγίου ή σε ένα περιστατικό Γενικής Αβαρίας. Είναι κατάλληλη για κάθε ναυλωτή που επιθυμεί να προστατέψει ένα συμβόλαιο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στους βασικούς διαχειριστές, φορτωτές ή διαμεταφορείς.
  • Αυτή η κάλυψη επιτρέπει σε ένα ναυλωτή να επεμβαίνει σε συμφέροντα που αφορούν στο φορτίο και να παρέχει προστασία υπέρ αυτών καθώς και να διευθετεί τις δαπάνες που προκύπτουν από τη Γενική Αβαρία και την ανέλκυση ναυαγίου.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.