Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση κινδύνου πολέμου και απεργιών.

  • Κάλυψη εναντίον περιπτώσεων Πολέμου, Απεργίας, διασάλευσης της τάξης, δημόσιας αναταραχής κ.α.
  • Γενικά, αλλά όχι πάντα, συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστά στην Ασφάλιση Κήτους και Μηχανής ενός πλοίου και διευρύνεται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει Προστασία κατά του Πολέμου και κίνδυνους που διατρέχει όταν υπάρχει κάποιο θέμα Αποζημίωσης.
  • Οι εμπορικές συναλλαγές σε “αποκλεισμένες” περιοχές (όπως αυτές ορίζονται στη λίστα “αποκλεισμένων” περιοχών της λίστας London Market) συνήθως υπόκεινται σε συγκεκριμένο διακανονισμό.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.