Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση κύτους και μηχανής.

  • Κάλυψη για τις υλικές απώλειες ή βλάβες για όλους τους τύπους πλοίων. Το πεδίο αρμοδιότητας, η βάση και η επέκταση της κάλυψης που παρέχεται προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Προστιθέμενη αξία:

  • Ασφάλιση ενός ‘ποσού’ πέραν του συνολικού ασφαλισμένου ποσού του πλοίου, το οποίο είναι υπολογισμένο να καλύψει επιπρόσθετο κόστος και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων χαμένων αποδοχών ναύλου) που συνδέονται με την ολική απώλεια ενός πλοίου.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.