Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση Λιμενικών Αρχών και Υπεύθυνων Τερματικών Σταθμών.

  • Συνήθως διευθετείται ως ένα πρόγραμμα προστασίας σε περιπτώσεις κινδύνων σχετικών με ένα ευρύ φάσμα Ευθύνης προσώπων καθώς και φυσικών απωλειών και βλαβών που αντιμετωπίζονται από τις επιβλέπουσες αρχές ενός λιμένα ή ενός τερματικού σταθμού.
  1. Ασφάλιση Περιουσίας
  2. Ασφάλιση Ευθυνών

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.