Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση ναύλου και επισταλίας.

  • Συχνά αναφέρεται απλώς και ως “Προστασία”. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια προαιρετική προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα κάλυψη Προστασίας και Αποζημίωσης.
  • Αυτό διασφαλίζει τον πλοιοκτήτη από νομικές οφειλές που αφορούν είτε στην άμυνα είτε στην επιδίωξη διεκδίκησης θεμάτων σχετικών με το ασφαλισμένο πλοίο, για παράδειγμα, τα νομικά τέλη που προκύπτουν από μια διαμάχη για το ναυλοσύμφωνο.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.