Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται σε ποικίλες αγροτικές καλύψεις:

  • Ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την αγροτική παραγωγή και τη δασοκομία
  • Ασφαλιστική προστασία για τα κτίρια και τον εξοπλισμό, τους υπαλλήλους, τα αποθέματα, τα αυτοκίνητα, τη μεταφορά εμπορευμάτων κ.α.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.