Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για όλες τις αεροπορικές επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνουν εμπορικά αεροσκάφη, εκπαιδευτικά, υδροπλάνα, γεωργικής χρήσης και ελικόπτερα.

Ακολουθούν οι βασικότεροι κίνδυνοι:

  • Σκελετός - ζημιά στο ίδιο το αεροσκάφος
  • Επιβάτες - ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό
  • Ευθύνη έναντι τρίτων προσώπων για θάνατο, σωματική βλάβη και περιουσιακή βλάβη έξωθεν του σκάφους
  • Πόλεμος / Τρομοκρατία
  • Ευθύνη όσον αφορά τα προϊόντα
  • Ευθύνη κατά τη διάρκεια φύλαξης
  • Ευθύνη έναντι ξένου αεροσκάφους και ιατρική κάλυψη
  • Ευθύνη έναντι εγκαταστάσεων αεροδρομίου
  • Ευθύνη έναντι εμπορευμάτων
  • Κάλυψη έναντι εφεδρικών μηχανών και εξαρτημάτων

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.