Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση αποθηκευτικών χώρων.

  • Καλύπτει την αποτυχία του ασφαλισμένου να εκπληρώσει με δέουσα επιμέλεια τις υποχρεώσεις του από την διαχείριση και την αποθήκευση των προϊόντων του πελάτη του με αποτέλεσμα την απώλεια ή ζημιά.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.