Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη Ζωικού Κεφαλαίου.

  • Ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την κτηνοτροφία
  • Ασφάλιση που παρέχεται είτε ως αυτόνομο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε συνδυαστικά μαζί με τον ΕΛ.Γ.Α.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.