Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση για την συνολική προστασία Ιπποειδών.

  • Προστασία των ιπποειδών και το ζωικού κεφαλαίου των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστηρίων

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.