Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση οχημάτων.

  • Εκτός της υποχρεωτικής Αστικής Νομικής Ευθύνης για τραυματισμούς τρίτων ή ζημιά στην περιουσία τους, υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν συμπληρωματικοί κίνδυνοι καθώς και ιδίες ζημίες οχήματος.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.