Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στους κινδύνους της αγοράς για την κάλυψη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

  • Απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρηματίες και επενδυτές.
  • Καλύπτουν φωτοβολταϊκές μονάδες, αιολικά πάρκα και γεωθερμικά συστήματα, ηλιακά συστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης, τεχνολογίες βιομάζας, συστήματα ηλιακού κλιματισμού.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.