Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη παντός κινδύνου έργων πολιτικού μηχανικού.

  • Κάλυψη του κινδύνου της απώλειας που προκύπτει από την κατασκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων, έργων και κατασκευών.
  • Συμπεριλαμβάνει τη φυσική καταστροφή στα έργα, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα, καθώς και την ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων κατασκευαστών ή υλικές ζημιές που προκύπτουν από τις πράξεις αυτές.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.