Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στους κινδύνους της αγοράς για την κάλυψη θεμάτων σε κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων:

  • Ιατρικά, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, δορυφορικά συστήματα
  • Βλάβες κατά τη λειτουργία
  • Πτώση, θραύση
  • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
  • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.