Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη θεμάτων απαγωγής, πληρωμής λύτρων και εκβιασμού.

  • Κάλυψη κινδύνων απαγωγής, πληρωμής λύτρων
  • Κάλυψη εκβιασμού για λύτρα ή εκβιαστικώς αποσπασθέντα ποσά (για πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών και κακόβουλης αλλοίωσης προϊόντος)
  • Κάλυψη Απώλειας λύτρων κατά τη μεταφορά τους
  • Κάλυψη θανάτου ή αναπηρίας του ασφαλιζόμενου
  • Κάλυψη εξόδων απόσυρσης αλλοιωμένων προϊόντων
  • Κάλυψη απώλειας εσόδων από τη διακοπή εργασιών
  • Κάλυψη εξόδων για τις υπηρεσίες των ειδικών συμβούλων

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.