Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη διαδικτυακών θεμάτων.

  • Κάλυψη ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας.
  • Διαφύλαξη των πληροφοριών από την ηλεκτρονική διαχείριση.
  • Ευθύνη έναντι τρίτων.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.