Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

  • Αποτελεί απαραίτητη κάλυψη για την βιομηχανική ή εμπορική επιχείρησή από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, επειδή η ζημία από ξαφνική ή χρόνια-σταδιακή μόλυνση στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημίες στον ασφαλιζόμενο από την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.