Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ταξιδιωτική ασφάλιση.

  • Κάλυψη ειδικά σχεδιασμένη για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης π.χ. ιατρικά έξοδα, άμεση διακομιδή σε νοσηλευτικό κέντρο, αερομεταφορά
  • Για ατυχήματα ενώ ταξιδεύετε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
  • Οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκληθούν ενώ ταξιδεύετε

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.