Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται σε ποικίλες καλύψεις για υδατοκαλλιέργειες:

  • Ασφαλιστική προστασία για τα κτίρια και τον εξοπλισμό, τους υπαλλήλους, τα αποθέματα, τα ζώα, τα αυτοκίνητα , σκάφη, τους δύτες, τη μεταφορά εμπορευμάτων κ.α.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.