ΚΑΝΑΚΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Hellenic Insurance Agency

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κολοκοτρώνη 74-76, 18535, 1ος Όροφος
Τ: 210 46 54 444
F: 210 46 44 555
mail@hellenicinsurance.com
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Καζαντζάκη Ν. 1, 18900, 1ος όροφος
Τ: 210 46 44 444
F: 210 46 44 555
mail@hellenicinsurance.com