Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη ανάκλησης προϊόντος.

  • Καλύπτει έξοδα, όπως αξιώσεις τρίτων, δαπάνες απόσυρσης, καταστροφής και αναδιανομής των προϊόντων, αγορά πρώτων υλών, εργατικά έξοδα, απώλεια κερδών, έξοδα για την αποκατάσταση της φήμης της επιχείρησης.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.