Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην Διαχείριση Κινδύνου.

Προτείνουμε μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική διαδικασία το RISK MANAGEMENT.

  • Ανάλυση των περιουσιακών σας στοιχείων, με σχεδιασμό των συστημάτων ασφαλείας.
  • Κοστολόγηση των προτεινόμενων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την καλύτερη προστασία της επιχείρησής σας.

Τα οφέλη αυτής της διαδικασίας θα είναι:

  • Χαμηλά προκαθορισμένα ασφάλιστρα
  • Ταχύτατη διεκπεραίωση των απαιτήσεών σας σε περίπτωση ζημιάς
  • Συνεχή προσωπική επικοινωνία μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.