Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση εκδηλώσεων κυρίως για τις βιομηχανίες αθλητισμού αναψυχής και διασκέδασης.

  • Ακύρωση εκδήλωσης π.χ. Εκθέσεις, Συνέδρια και αθλητικές εκδηλώσεις.
  • Μη εμφάνιση ομιλητών.
  • Καταστροφή των αρνητικών φιλμ.
  • Κάλυψη που απευθύνεται σε διοργανωτές, εργολάβους είτε για μικρά εταιρικά, είτε για μεγαλύτερα δημόσια γεγονότα.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.