Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

  • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης για επαγγελματίες που έχουν αυξημένο κίνδυνο απέναντι στους πελάτες τους για λάθη και παραλείψεις από την παροχή των υπηρεσιών τους.
  • Αφορά νομικούς σύμβουλους, δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία , λογιστές αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, εταιρείες τεχνολογίας, φορείς πιστοποίησης, ελέγχου κι επιθεωρήσεων, ιατρούς , διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, φαρμακοποιούς και πολλούς ακόμα κλάδους.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.