Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση εργοδοτικής ευθύνης.

  • Κάλυψη του ασφαλισμένου (εργοδότη) για την ευθύνη του έναντι των εργαζόμενων που σχετίζεται με τραυματισμό ή ασθένεια, εκτός της ευθύνης που επιβάλλεται από το νόμο, αποζημιώσεων των εργαζομένων.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.