Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.

  • Κάλυψη Στελεχών Διοίκησης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης στελεχών για τις προκληθείσες δαπάνες, ως αποτέλεσμα νομικής προσφυγής για την υποτιθέμενη παράνομη πράξη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.