Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

  • Η επιχείρηση μπορεί να ασφαλίσει τα μεταφερόμενα εμπορεύματα με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημίας ή απώλειας, επιλέγοντας κάποια από τις διεθνείς ρήτρες A,B,C του ινστιτούτου ασφαλιστών του Λονδίνου.
  • Συνήθως η κάλυψη περιλαμβάνει επιλογές ασφάλισης από «αποθήκη σε αποθήκη», ανεξάρτητα από τον αριθμό των υπεργολάβων που εμπλέκονται.
  • Επιπλέον μπορεί να επεκταθεί με συμπληρωματικούς όρους όπως πολέμου ή/και στάσεων, απεργιών.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.