Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται σε προγράμματα ομαδικής κάλυψης.

  • Ομαδική Κάλυψη για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού μιας επιχείρησης.
  • Ομαδική Κάλυψη για ενδεχόμενη Ανικανότητα εργασίας.
  • Παροχή συμπληρωματικής Σύνταξης προσωπικού.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.