Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση προϊοντικής ευθύνης.

  • Ιδιαίτερα απαραίτητη για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγές διότι οι αγοραστές πολύ συχνά απαιτούν να υπάρχει οικονομική εξασφάλιση για τις συνέπειες από ελαττωματικό προϊόν είτε αυτό είναι τυχαίο ή αποτέλεσμα κακόβουλης πράξης.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.