Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη Ανικανότητας.

  • Εξασφαλίζει ένα εφάπαξ κεφάλαιο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία, από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Μπορεί να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς υποχρεώσεις σας.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.