Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη Απώλειας Ζωής.

  • Παροχή που εξασφαλίζει την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικούς σας ανθρώπους, σε περίπτωση απώλειας ζωής, από οποιαδήποτε αιτία.
  • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν προσβάλλεται.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.