Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων.

  • Για την περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα
  • Παροχή δίνεται σε χρήματα στον ίδιο τον ασφαλισμένο ή την οικογένειά του σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματός

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.