Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται σε καλύψεις για την εξασφάλιση των σπουδών του παιδιού σας.

  • Μπορείτε με μια άνετη μηνιαία και λογική αποταμίευση να δημιουργήσετε τις οικονομικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των σχεδίων του παιδιού σας.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.