Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση για την προστασία της υγείας.

  • Κάλυψη εξόδων περίθαλψης που θα γίνουν εντός νοσηλευτικού ιδρύματος.
  • Προστασία συνολικά την υγεία σας, διασφαλίζοντας την πρόσβασή σας στην πρωτοβάθμια περίθαλψή, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και εάν κριθεί αναγκαίο στη δευτεροβάθμια περίθαλψη για την θεραπεία.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.