Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται στην ασφάλιση για προστασία από Σοβαρές Ασθένειες.

  • Οικονομική προστασία με καταβολή καθορισμένου κεφαλαίου σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρής ασθένειας που ονοματίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Μπορεί να δοθεί είτε ως ανεξάρτητο συμβόλαιο είτε ως μέρος ενός συμβολαίου λοιπών καλύψεων.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.