Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται σε καλύψεις για την εξασφάλιση εγγυημένης σύνταξης.

  • Προγράμματα με στόχο τη συστηματική αποταμίευση παρέχοντας σύνταξη όπως εσείς επιλέξετε εγγυημένη και εξασφαλισμένη.
  • Δυνατότητα να επιλέξετε να ξεκινήσετε από χαμηλό επίπεδο ασφαλίστρου.
  • Δυνατότητα να κάνετε έκτακτες καταβολές και να αυξήσετε την εγγυημένη σύνταξή σας.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.