Η ομάδα της Hellenic Insurance Agency εξειδικεύεται σε καλύψεις για την προστασία από Φόρους Κληρονομιάς.

  • Εξασφάλιση με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος για εσάς, ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία θα μεταβιβαστούν στους κληρονόμους σας χωρίς αυτοί να επιβαρυνθούν οικονομικά, καθώς τα χρήματα του φόρου θα καταβληθούν από την ασφάλεια σας.

Σε συνεργασία με τις Αγορές του εξωτερικού και τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες στο χειρισμό απαιτήσεων και ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σχεδιάσουμε για εσάς τις πλέον συμφέρουσες και ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.