Α. ΚΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ

Η Α. ΚΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης με τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC INSURANCE AGENCY» δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και υπάγεται στο Π.Δ 190/2006 και στην κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρεία “Α. Κανάκη και Σια Ε.Ε.” εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, [ διεύθυνση εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης – (Δ.Ε.Ι.Α) πανεπιστήμιου 21, 102 50 Αθήνα, Ελλάδα. Τηλ.: 2103205222-236-257, Fax: 2103232239-816, Email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr

Η εταιρεία “Α. Κανάκη και Σια Ε.Ε.” είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά με Νο. 94999 / 72 / 18-07-2005, Ε.Ε.Π (Αγίου Κωσταντίνου 3, 18531 Πειραιάς, Ελλάδα. Τηλ.: 2104121503, Fax: 2104122790, Email : eepir@otenet.gr)

Η εταιρεία “Α. Κανάκη και Σια Ε.Ε.” είναι μέλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Κάνιγγος 27, 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 106 82 Αθήνα Ελλάδα, Email: haii@ath.forthnet.gr)

Η εταιρεία “Α. Κανάκη και Σια Ε.Ε.” δεν μπορεί να εγγυηθεί ως προς τη φερεγγυότητα της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας ή ως προς την δυνατότητα της να ανταποκριθεί στις σχετικές της υποχρεώσεις ως ασφαλιστής.

Ο ασφαλιζόμενος/λήπτης ασφάλισης οφείλει καθόλα τα στάδια της ασφάλισης να δηλώνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία στον ασφαλιστή. Ως ουσιώδες εκλαμβάνεται καθετί το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση του κινδύνου από τους ασφαλιστές.

Η ιστοσελίδα μας

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Α. ΚΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ (Εμπορική επωνυμία HELLENIC Insurance Agency) δεν είναι διαφήμιση και παρέχεται αποκλειστικά προς γενική πληροφόρηση και σκοπούς παρουσίασης. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν έχει σκοπό να παρέχει, αποτελέσει ή αντικαταστήσει οικονομικές, νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εν προκειμένω. Καμία ενέργεια δεν πρέπει να λαμβάνεται βάσει των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς να αναζητούνται ανεξάρτητες οικονομικές, νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές βάσει των προσωπικών σας περιστάσεων.

Ενώ καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (εκτός από εκείνες που έχουν πρόσβαση από συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους) είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, των υλικών, των υπηρεσιών και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς ή τρίτου για τις συνέπειες τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας θα είναι πάντα σωστά ή θα είναι απαλλαγμένα από σφάλματα, σφάλματα ή ιούς. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων στον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο και ίσως να μην αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, αλλά ήταν ακριβές κατά τη δημοσίευσή τους.

Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη ή είμαστε υπεύθυνοι έναντι των χρηστών ή τρίτων για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (οικονομικής, νομικής, τυπογραφικής, τεχνικής ή άλλης φύσης) ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει προκύψει σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε από τα υλικά ή το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας και δεν είμαστε υπόχρεοι για τυχόν απώλεια δεδομένων ή εξοπλισμού ή λογισμικού που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Επίσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή στον οποίο συνδέεται αυτός ο ιστότοπος.

Εμπορικά Σήματα, λογότυπα και πνευματικά δικαιώματα

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της A. Κανάκη & Σια Ε.Ε. (εμπορική επωνυμία Hellenic Insurance Agency) ή άλλων τρίτων μερών και δεν επιτρέπεται η λήψη, η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ο σχεδιασμός και η διάταξη αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα σχεδίασης και άλλους παρόμοιους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να μιμηθούν εν όλω ή εν μέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα επεκτείνονται σε όλα τα αποσπασμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και της διάταξης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε, να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο για μη εμπορικούς, ενημερωτικούς, προσωπικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Όροι Συμμετοχής

Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνετε με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική σας ευθύνη και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δεν δημιουργεί ουδεμία οικονομική, ασφαλιστική, επαγγελματική/πελατειακή σχέση μεταξύ εσάς και της Α. Κανάκη & Σια ΕΕ (εμπορική επωνυμία Hellenic Insurance Agency). Αν προκύψει τελικά μια οικονομική, ασφαλιστική, επαγγελματική/πελατειακή σχέση μεταξύ εσάς και της επιχείρησής μας, τότε θα διέπεται από ξεχωριστούς όρους συμμετοχής.

Προσωπικές πληροφορίες και προστασία δεδομένων

Δεν απαιτείται να παρέχετε προσωπικά στοιχεία σε οποιουσδήποτε τομείς της ιστοσελίδας, αλλά αν επιλέξετε να δώσετε στην Α. Κανάκη & ΣΙΑ ΕΕ (εμπορική επωνυμία "Hellenic Insurance Agency") προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον εαυτό σας, τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να μας επιτρέψουν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας ή την αίτησή σας για επιχειρηματικούς σκοπούς και για άλλους σκοπούς για τους οποίους δίνετε τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με την πρακτική μας ή να απαντήσουμε σε ένα άνοιγμα θέσεως εργασίας. Θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς της κατηγοριοποίησης της δουλειάς. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τον έλεγχο της χρήσης του ιστότοπου προκειμένου να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας εμπιστευτικά και ασφαλή και θα τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τις εσωτερικές μας διαδικασίες που καλύπτουν την αποθήκευση, την πρόσβαση και την αποκάλυψη πληροφοριών και όλους τους ισχύοντες νόμους. Υποβάλλοντας τις πληροφορίες σας, συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

Cookies και διευθύνσεις IP

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία δεδομένων που μεταφορτώνονται στον υπολογιστή σας) ώστε να αναγνωρίσουμε ότι ο υπολογιστής σας έχει επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο πριν. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίσουμε, μόνο για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μην γίνεται αυτόματα λήψη cookies. Αυτό δεν θα σας εμποδίσει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Περαιτέρω παρακολουθούμε τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας και καταγράφουμε τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν σας αναγνωρίζουν ως άτομο και σας επιτρέπουν να πλοηγείτε πιο εύκολα στον ιστότοπό μας.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Τα δικαστήρια του Πειραιά έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Στοιχεία δημοσιότητας

Πληροφορίες για την εταιρεία μας και τους μετόχους της σύμφωνα με την νομοθεσία (ΠΔ190) στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) : http://insuranceregistry.uhc.gr/

Εταιρεία ΚΑΝΑΚΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Δ.Τ. HELLENIC INSURANCE AGENCY
ΑΦΜ 999602693
ΓΕΜΗ 54704609000
Επιμελητήριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εταιρεία ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
Δ.Τ.
ΑΦΜ 075308399
ΓΕΜΗ 55225909000
Επιμελητήριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εταιρεία ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Δ.Τ.
ΑΦΜ 045073085
ΓΕΜΗ 54997709000
Επιμελητήριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Copyright © 2018 Α. Κανάκη & ΣΙΑ Ε.Ε. (εμπορική επωνυμία «Hellenic Insurance Agency») Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.